Исторически факти

В "Джагфар Тарих" за старата Велика България е записано следното:
“В 605 година Тубджак, след като царувал 15 години, умрял, оставяйки на своя първороден син Бу-Юрган обширно бекство от Учули до река Аксу и от Кук-Куянтау до Джалда...

 

През 1861 г. руския учен Андрей Попов, при изследването на руски летописи, открива именникът на българските ханове

В годините ''особено в последните'' , се изписаха много художествени съчинения за произхода на българите. Сега ще опитаме я преразкажем с факти, документи и археология. А вие ще прецените.

 „Авитохол живя триста години. Родът му бе Дуло, а годината Дилом Твирем“.

Православен календар

Kalendar
                          *  06-05-2021  *


   ✝ Светли петък
   Живоприемни източник
   Св. вмчк Георги Победоносец
   Св. прав. Иов Многострадални (Гергьовден) (Виж Тип. с. 267, т. 2) (Блажи се) ⚫
Нагоре