Внимание! Измами!

Никой не знае нейното име, тъй като тя не допуска до себе си журналисти и не понася да бъде разконспирирана...

Фишингът представлява способ за онлайн измама, използван от престъпниците, за да ви подмамят да разкриете свои лични данни, която след това им позволява да:

Православен календар

Kalendar
                          *  11-07-2020  *


   Св. мчци Прокъл и Иларий
   Правед. Вероника
   Преп. Паисий Светогорец ☾
Нагоре